Elisabeth Leseur Nederland
Home
Elisabeth Leseur Nederland
Elisabeth Leseur Nederland is een katholieke organisatie van vrouwen die, met commitment van al haar leden, in groepen zoekt naar christelijke geloofsverdieping. In deze zoektocht deelt zij geloofsbeleving en overdracht van kennis, reflecterend in alle oprechtheid en liefde met empathie voor eenieder.

In 1938 ontstonden in Nederland de eerste Elisabeth Leseurgroepen in Maastricht en Nijmegen. Zij werden geïnspireerd door het gedachtegoed van Elisabeth Leseur (1866-1914), een katholieke Parisiënne, die zich bezon op een eigentijdse vorm van het christendom. Zij zocht in het dagelijkse bestaan naar een toenadering tot God en haar medemensen.
Klik hier voor een biografie van Elisabeth Leseur.

De Elisabeth Leseurgroepen komen regelmatig bijeen. Deze bijeenkomsten staan veelal in het teken van een thema dat aan de hand van voordrachten, literatuur en gedachtenwisseling wordt uitgediept.